مطالب کاربردی پیش بینی وضع هوا
تحلیل و تفسیر نقشه ها و تصاویر ماهواره و رادار هواشناسی 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
پيوندهای روزانه
چت باکس


1- فشار سطح زمین:

مهرماه: طی این ماه فشار سطح زمین در نیمه جنوبی بیشتر از نرمال است در حالیکه در اکثر نقاط ایران بطور نسبی شاهد فشاری کمتر از نرمال خواهیم بود. در غرب خاورمیانه و برروی دریای سرخ - مدیترانه وغرب اروپا  فشاری کمتر از نرمال و برروی شرق اروپا و روسیه بطور نسبی و برروی دریای عرب و جنوب عربستان فشاربیشتر از نرمال خواهد بود. در چنین وضعیتی انتظار رخنه سامانه های کمفشاری از ناحیه ناوه کمفشار مستقر در غرب اروپا بطرف خاورمیانه هستیم.

آبان ماه: طی این ماه در اکثر نقاط ایران بویژه نیمه شمالی فشار کمتر از نرمال پیش بینی می شود و همچنان برروی غرب خاورمیانه و برروی مدیترانه و دریای سرخ فشار نیز کمتر از نرمال خواهد بود. در حالیکه برروی غرب اروپا بطور قابل ملاحظه شاهد فشار بیشتر از نرمال و برروی روسیه  تا شمال ایران شاهد فشار کمتر از نرمال خواهیم بود.برروی دریای عرب و عربستان و شمالغرب افریقا فشار فشاربیشتر از نرمال پیش بینی می شود. در چنین وضعیتی انتظار رخنه سامانه هایی از ناحیه غرب کوهای اورال و شمالغرب ایران بطرف کشور باشیم و شاهد گرایش تاوه قطبی بطرف عرضهای پائین تر خواهیم بود.

آذرماه: طی این ماه همانند دو ماه قبلی فشار کمتر از نرمال پیش بینی می شود .از طرفی همچنان فشار برروی دریاهای جنوبی بطور نسبی بیشتر از نرمال خواهد بود. همچنان فشار برروی دریای سرخ و مدیترانه کمتر از نرمال پیش بینی می شود . برروی شمال روسیه و منطقه قطب و غرب اقیانوس اطلس فشار بیشتر از نرمال پیش بینی می شود. چنین آرایش نشان دهنده نفوذ ناوه هایی از ناحیه منطقه کمفشار مستقر در غرب اروپا خواهد بود.

چشم اندازدما:

1- در مهرماه :در اکثر نقاط دمای بیشتر از نرمال پیش بینی می شود اما در قسمت شرقی و قسمت جنوبی دما قدری کمتر از نرمال پیش بینی می شود.

2-در آبان ماه: طی این ماه سرتاسر ایران از دمای بیشتر از نرمال برخوردار است.

3- در آذرماه: دمای هوا در سطح کشور گرایش به کمتر از نرمال دارد.

چشم انداز بارش:

1- درمهرماه: در این مدت بارشها عمدتا در سواحل شمال - شمالغربی - تا حدودی غرب متمرکز خواهد شد. البته در مناطق جنوبی بشکل همرفتی انتظار رخداد بارشهای همرفتی وجود دارد.

2- در آبان ماه: در این مدت علاوه بر نیمه شمال کشور گستره بارشها بطرف عرضهای پائین تر نیز خواهد رسید البته در مناطق جنوبی و جنوبشرقی وضعیت بارشها کمتر از نرمال خواهد بود.

3-در آذرماه: انتظار رخداد بارش بیشتر از نرمال در اکثر نقاط بجز جنوبشرق و جنوبغرب پیش بینی می شود.

تذکر: پیش بینی فصلی بیشتر از 70 درصد صحت برخور دار نیستند. انشاا... که شرایط بهتر از این رقم خواهد خورد.

 

 

[ یکشنبه سی ام شهریور 1393 ] [ 19:17 ] [ رحمن پرنو ]

قابل توجه همه مسئولان و مردم: حتی اگر امسال یکی از پر بارش ترین سالها باشد بدلایل مهم زیر بحران آب در کشور واقعا جدی است. لذا صرف اینکه آب جیره بندی می شود نبایدچراغ قرمز روشن کرد. مدیریت آب در سطح کشور نیازمند به بسیج همگانی دارد. همانطوریکه روزی بنزین بدلایلی هدر می رفت و بعداز مدیریت نسبی آن ارزش واقعی پیدا کرد. مدیریت آب که از همه چیز مهمتر است نیز شدیدا نیازمند مدیریت صحیح مصرف است البته نه فقط با گران شدن قیمت آن بلکه با فرهنگ سازی و آگاهی در بخش عمومی و مصرف صحیح در بخش صنعت و کشاورزی.

 

1- جذب طولانی مدت آبهای سطحی به سفرهای زیر زمینی برای جبران آبهای استخراج شده توسط کشاورزان.

2- عدم استفاده بهینه آب در بخش کشاورزی.

3- کاهش چشمگیر آب سفرهای زیر زمینی .

4- تبخیر زیاد آبهای سطحی در منطقه.

5- وابستگی تولید برق به آب پشت سدها.

6- پائین بودن میانگین بارش و نزولات جوی.

[ پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 ] [ 15:35 ] [ رحمن پرنو ]

[ دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393 ] [ 18:16 ] [ رحمن پرنو ]

با توجه به آخرین پیش بینی های فصلی صادر شده از مراکز معتبر هواشناسی و مدلهای داخلی(مرکز ملی اقلیم شناسی) و روند شاخصهای دور پیوندی(مولفه اقیانوسی - اتمسفری ) و آخرین تغییرات آنها سال زراعی پیش رو دارای افق بارشی مناسبی برای اکثر نقاط ایران بخصوص مناطق شمالغرب و غرب و جنوبغرب خواهد بود. انشاا... که با تحقق این چشم انداز شاهد رونق بیشتر کشاورزی - پر شدن آب سدها باشیم. البته با توجه به خشکسالیهای رخ داده طی سالهای گذشته و کم شدن ذخایر آبهای سدها و منابع زیر زمینی مدیریت صحیح منابع آبی یکی از مهمترین چالشهای فراروی مردم و مسئولان خواهد بود. چون منطقه ما کلا منطقه کم بارشی است و عوامل زیادی باید در کنار هم قرار گیرند تا فرایند بارش تکمیل و شاهد رخداد بارش مناسب باشیم.

 

 

[ چهارشنبه دوازدهم شهریور 1393 ] [ 11:57 ] [ رحمن پرنو ]

30آگوست الی 03 سپتامبر

آنچه در این الگو از تراز میانی جو به چشم می خورد سه قطبی شدن کمفشار قطبی و وجود فراز و فرودهایی در جریان بادهای غربی و وجود برخی پرارتفاعهای مانع که سبب دو جریانی شدن بادهای غربی خواهند شد. مثلا بر فراز اروپا بواسطه پر ارتفاع منطقه اسکاندیناوی شاهد تشکیل بلاکینگی از نوع شارش شکافته هستیم که باعث دو بانده شدن جریانات غربی برروی اروپا و مدیترانه شده است. با سه قطبی شدن تاوه قطبی بواسطه نفوذ زبانه هایی از پر ارتفاع جنب حاره ایی بطرف قطب شاهد عبور موجی از شمال کشور خواهیم بود که در تراز میانی جو چندان اثری برروی آسمان ایران ندارد اما بعلت نفوذ زبانه هایی از پرفشار دینامیکی  در سطح زمین متعلق به این موج کاهش نسبی دما و رخداد بارشهایی را برای سواحل خزری در پی خواهد داشت.این وضعیت در الگوی پرفشار سطح زمین نیز بخوبی دیده می شود. پر ارتفاع جنب حاره ایی در تراز میانی جو بصورت کمربند پیوسته ایی از شرق اقیانوس آرام تا برروی خاورمیانه و ایران دیده می شود. الگوی کمفشار تابستانه همچنان برروی مناطق جنوبی و غربی ایران قابل مشاهد است اما بر اساس الگوی فشار سطحی  غالب نقاط دارای فشاری نرمال تا بیشتر نرمال خواهند بود.

...............................................................................................................................

 03سپتامبرالی 08سپتامبر

 

در این الگوها تداوم وضعیت موجود در الگوهای اول با اندکی تغییرات دیده می شود. در تراز میانی جو ماهیت سه قطبی بودن تاوه قطبی قدری تغییر کرده است. اما همچنان عبور موجی از شمال کشور و ساختار بندالی برروی مدیترانه و اروپا دیده می شود.پر ارتفاع جنب حاره ای بصورت دو سلول منفرد بر فراز اطلس شرقی و خاورمیانه دیده می شود. در این الگو نیزدر مسیر بادهای غربی فراز و فرودهایی دیده می شود اما جریانات غربی متمایل به مداری و حلقه تاوه قطبی متمرکز تر دیده می شود. در سطح زمین کمر بند پرفشاری در شمال ایران قوی تر دیده می شود اما فشار در سطح ایران کمتر از نرمال شده است که نشان دهند تضعیف زبانه پرفشار شمالی است که در روزهای پیش تر بداخل ایران نفوذ کرده بود. بر اساس الگوی سطح زمین فشار در کلاهک قطب نسبت به روزهای پیش تر افزایش یافته است بخصوص در نیمه غربی قطب.بر اساس این الگو همچنان جو کشور محل حاکمیت کمفشار سطحی تابستانه و پر ارتفاع جنب حاره ایی در تراز میانی جو است.

...............................................................................................................................

08سپتامبرالی 13 سپتامبر

 

بر اساس این الگو بواسطه وجود دو مرکز پر ارتفاع در شمال و جنوب کمفشار قطبی و نفوذ آنها بطرف قطب شاهد کشیدگی تاوه قطبی در راستای شرقی - غربی خواهیم بود. اما همچنان عبور موجی از شمال خزر و دو جریان شدن بادهای غربی برروی اروپا و مدیترانه دیده می شود.پر ارتفاع جنب حاره ایی بشکل کمربندی پیوسته ازمرکز اطلس تا بر فراز ایران شکل گرفته است. در الگوی سطح زمین تداوم افزایش فشار برروی قطب دیده می شود و کمفشار و پر فشار دینامیکی متعلق به سامانه تراز میانی که از شمال ایران عبور خواهد کرد نیز دیده می شود. زبانه ایی از پرفشار به شمال ایران نفوذ می کند اما چندان تاثیری برروی ایران ندارد. در این الگوها حاکمیت جوی تابستانه در تراز میانی جو و سطح زمین برروی ایران دیده می شود.

...............................................................................................................................

13سپتامبرالی 18 سپتامبر

 براساس این الگوها,در تراز میانی جو شاهد تقویت جریانات مداری و تضعیف نوسانات نصف النهاری هستیم. تاوه قطبی بطور کلی دارای شرایط نرمالی خواهد بود.پر ارتفاع جنب حاره ایی کما کان بصورت کمربندی پیوسته از اطلس تا برفراز ایران گسترش خواهد داشت. در سطح زمین کلاهک قطب همانند نقشه قبلی از فشار زیادی برخور دار است. برروی ایران همچنان در تراز میانی و سطح زمین جو تاستانه حاکم است.

..........................................................................................................................................................

18سپتامبر الی23 سپتامبر

 

 

بر اساس این الگوها , همچنان جریانات مداری برروی قطب بر چریانات نصف النهاری چیرگی دارند. البته فراز و فرودهایی برروی قاره امریکا قابل مشاهده است اما کلا شرایط در حد نرمال و همانند نقشه قبلی خواهد بود. در سطح زمین همانند دو نقشه قبلی شاهد افزایش فشار در سطح قطب هستیم. فشار سطح زمین برروی ایران در حد نرمال تا کمتر از نرمال است و کمربند پرفشاری در شمال ایران دیده می شود. جو تابستانه با حفظ دو الگوی تراز میانی و سطح زمین کما کان برروی ایران حاکم است.

[ شنبه هشتم شهریور 1393 ] [ 2:47 ] [ رحمن پرنو ]

 

 

[ جمعه هفتم شهریور 1393 ] [ 19:11 ] [ رحمن پرنو ]

این پست را به شناخت الگوهای بارشی حاکم بر تهران که پیش بینی بارش آن بدلایل مختلف از پیچیدگیهایی برخوردار است اختصاص دادم. حقیقتا پیش بینی اتفاقات جوی در کلان شهر تهران به دلایل مختلف بسیار دشوار است .  شرایط اقلیمی خاص و وجود عوامل پیچیده مختلف فرایند بارش را در کلانشهر تهران با اختلال مواجه کرده است. لذا هر چه شناخت ما از الگوهای حاکم برجواین کلانشهر که جمعیت زیادی را در خود جای داده است بیشتر باشد مطمئنا در پیش بینی های جوی آینده موثر خواهد بود. بنابراین بهمین خاطر در این پست الگوها یی که باعث بارش بیش از1میلی متر در تهران می شوند را ارائه دادم تا مشخص شود که در رخداد بارشهای تهران کدام الگوها موثرند. بنا بر تحقیقات صورت گرفته مهمترین عامل بارشهای فراگیر در تهران حاکمیت سیکلونها یا چرخندها بر فضای کشور بخصوص تهرانو کمترین بارشها مخصوص آنتی سیکلونها می باشد. تیپهای مشخص شده در زیر بر اساس چرخندگی محاسبه شده و نمونه هایی از آنها استخراج شده است که در غالب آنها نقش سیکلون بارزتر از آنتی سیکلون است.

 

تیپ آنتی سیکلونی

براساس این تیپ ,زبانهای پرفشار سیبری با گسترش برروی منطقه در سطح زمین و استقرار پشته در تراز میانی جو برروی تهران شاهد جوی کاملا پایدار خواهیم بود. البته این تیپ گاهی بعلت گسترش پرفشارهای غربی بروی ایران نیز دیده می شود.

..............................................................................................................................

تیپ سیکلونی

براساس این تیپ,یک کمفشار در سطح زمین برروی ایران و یک ناوه عمیق برروی سوریه دیده می شود. از طرفی برروی ایران خبری از پرفشار نیست.

.........................................................................................................................................

 

تیپ شمالی

براساس این تیپ, این تیپ زمانی شکل می گیرد که در سطح زمین شاهد استقرار یک پرفشار در نیمه غربی و یک کمفشار در نیمه شرقی ایران قرار داشته باشد در چنین وضعیتی جریانات برروی تهران شمالی خواهد بود ودر تراز میانی جو یک ناوه بر فراز غرب ایران استقرار داشته باشد.

.........................................................................................................................................

تیپ شمالشرقی

در این تیپ , یک زبانه پرفشار به میانه های دریای خزر بگونه ایی گسترش یافته که سبب شمالشرقی شدن جریانات برروی تهران می شود. در غالب موارد با استقرار یک کمفشار در راستای شمالشرقی - جنوبغربی برروی کشور همراه است. برروی تهران در چنین وضعیتی شیو فشاری زیادی دیده می شود. درتراز میانی جو یک ناوه برروی ایران قابل مشاهده است.

.....................................................................................................................................

تیپ شرقی

بنا بر این تیپ, یک کمفشار برروی ایران و یک پرفشار در شمال تهران استقرار دارد که تواما سبب شرقی شدن جریانات برروی تهران شده است از طرفی در تراز میانی یک ناوه ای که مر کز آن برروی سوریه بسته شده است دیده می شود.

........................................................................................................................................

تیپ جنوبشرقی

در این تیپ , یک آنتی سیکلون در شمالشرق ایران استقرار دارد که سبب جنوبشرقی شدن جریانات برروی تهران شده است از طرفی یک کمفشار مدیترانه ایی تا غرب ایران دیده می شود و در تراز میانی جو  یک فراز نسبتا قوی برروی تهران دیده می شود.

..........................................................................................................................................

تیپ جنوبی

در این تیپ, یک کمفشار در غرب ایران استقرار دارد که بادهای جنوبی ضعیف را برروی تهران هدایت می کند و منطقه کلا ناپایدار است و در تراز میانی جو یک فراز برروی ایران دیده می شود.

 ......................................................................................................................................................

تیپ جنوبغربی

در این تیپ یک کمفشار برروی ترکیه قرار دارد که بوسیله حاشیه جنوبی خود جریانات جنوبغربی را برروی تهران ایجاد می کند. و پرفشاردر خارج ایران استقرار دارد.در تراز میانی جو فرور کم عمقی در شرق مدیترانه دیده می شود و جریانات تراز میانی جو برروی ایران مداری هستند.

.........................................................................................................................................

تیپ غربی

در این تیپ یک کمفشار در غرب ایران استقرار دارد که تا برروی خزر گسترش یافته است و باعث غربی شدن جریانات برروی تهران شده است. در تراز میانی جو یک مرکز کم ارتفاع در غرب ایران و برروی سوریه دیده می شود که ناوه آن تا غرب ایران و در راستای زاگرس کشیده شده است.

....................................................................................................................................

تیپ شمالغربی

در این تیپ یک کمفشاری شمال کشور استقرار دارد که باعث شمالغربی شدن جریانات برروی تهران شده است. ناوه ایی هم که با این زبانه کمفشار همراهی می شود در شمالشرق ایران قرار دارد.

.....................................................................................................................................

تذکر: این مطلب بر گرفته از کار ارزشمند دکتر بهلول علیجانی در خصوص تیپهای بارشی تهران می باشد که خلاصه شده است.

 

 

 

 

[ شنبه بیست و پنجم مرداد 1393 ] [ 18:26 ] [ رحمن پرنو ]

 بعلت اهمیت شناخت بیش از پیش رفتارپر ارتفاع جنب حاره از نظر زمانی برروی ایران این پست را به این موضوع اختصاص دادم.

.................................................................................................................................

الگويِ زمانيِ پرارتفاع جنب حاره ، در تراز مياني جوبا استفاده از داده هاي روزانه ي ارتفاع ژئوپتانسيل، در يك دور ه ي زماني 55 ساله ، از يازدهم دي ماه 1329 تا دهم دي ماه 1384 بررسي شده است.بر پايه ي اين تحليل، پنج آرايش گردشي در چارچوب دورههاي سرد، گذار و گرم در نيمكره ي شمالي شناسايي شدند .ايران با توجه به موقعيت عرض جغرافيايي كه در آن واقع شده است؛ به عنوان منطقه ي گذار براي دو سامانه ي جوي كلان مقياس از عناصر گردش عمومي هواسپهر شمرده ميشود. اين سرزمين در طول سال به تناوب ، دوبار در معرض گسترش جريان هاي غربي و پرفشار جنب حاره قرار مي گيرد. زمان و ميزان جابه جايي اين دوسامانه، تعيين كننده ي اصلي دوره هاي خشك و مرطوب ايران به شمار مي رود. اين سامانه ها طي سال نوسان هايي به سمت شمال و جنوبِ خاستگاه اصلي خود دارند. ايران در دوره ي گرم سال با توجه به موقعيت جغرافيايي خود، به مرور تحت استيلاي پرفشار جنب حاره است. در اين دوره، زبانه اي از پرفشار جنب حاره اي اقيانوس اطلس روي ايران استقرار مي يابد و در اين حالت، جوِّ فراز ايران پرفشار است. گسترش عمودي اين پرفشار بر بالاي ايران از تراز 700 تا 100 هكتوپاسكال ادامه يافته و درنتيجه، هوايي گرم و خشك بر بخش بزرگي از ايران حاكم مي شود.با بررسي نوسان هاي پرفشار جنب حاره و تأثير آن در تغيير فصل ايران، نتيجه می گیریم كه نوسان هاي دو مؤلّفه ي پرفشار جنب حاره و تاوه ي قطبي، منجر به تغيير فصل ايران و درنهايت، آغاز بارندگي در ماه سپتامبر يا اكتبر مي شود .ايران با قرار گر فتن در بين عرض هاي 25 تا 40 درجه ي شمالي، تحت تأثير پرفشار جنب حاره است و حركت محور اين پرفشار ، به وضعيت و نحوه قرار گرفتن تاوه ي قطبي در وردسپهر فوقاني و محور رودباد بستگي دار د .

 

نقشه شماره 1

نقشه شماره 1: اين آرايش كه از نظر زماني هم زمان با دوره ي سرد سال است، از هشتم آذر تا نهم فرودين (به مدت 121 روز)حاكم ميشود. از ويژگي هاي اين آرايش گردشي، انتقال پرفشار جنب حاره به جنوب مدار تقريباً 25 درجه وحاكميت بادهاي غربي، همراه با امواج بلند رزباي در عرضهاي بالاتر از 25 درجه است. پرفشار جنب حاره درزمان رخداد اين آرايش گردشي با محور غربي  شرقي كانون ترجيحي ندارد و تنها منحني هم ارتفاع 5850ژئوپتانسيل متر كه از شرق درياچه ي چاد در آفريقا تا جنوب مكزيك در جهت مداري گسترده شده، ميتواندنمادي از وجود اين پرفشار تلقي شود.

..........................................................................................................................................................

2نقشه شماره

نقشه شماره2:از آنجا كه زمان اول وقوع اين آرايش از دهم فروردين تا چهارم ارديبهشت ( 26 روز) و زمان دوم وقوع آن از بيست ونهم مهر تا هفتم آذر ( 39 روز) به درازا ميكشد، ميتوان آن را آرايش گردشي ابتداي بهار انتهاي پاييز ناميد.آرايش مزبور نشان از انتقال پرفشار جنب حاره به جنوب مدار تقريباً 30 درجه و سيطر ه بادهاي غربي مواج در عرضهاي بالاتر از 30 درجه دارد. پرفشار جنب حاره با محور غربي  شرقي در زمان استقرار اين آرايش گردشي كماكان كانون ترجيحي نداشته و تنها منحني هم ارتفاع 5850 ژئوپتانسيل متر ، مي تواندعرصه ي اين سامانه ي پرفشار را نشان دهد.

 نقشه شماره3

 

 نقشه شماره3:زمان اول وقوع اين آرايش از پنجم ارديبهشت تا هشتم خردا د (به مد ت 35 روز) و زمان دوم وقوع آن ازبيست وهشتم شهريور تا بيست وهشتم مهر (به مدت 32 روز) است . وقوع اين آرايش گردشي در دو دور ه ي زماني، از يك سو هم زمان با دوره ي انتهايي بهار و از ديگر سو، منطبق با دوره ي ابتداي پاييزي است، از اين روميتوان آن را آرايش گردشي انتهاي بهار  ابتداي پاييز ناميد.اين آرايش سيطره ي پرفشار جنب حاره در جنوب مدار تقريباً 32 درجه و حاكمي ت بادهاي غربي درعرضهاي بالاتر از 32 درجه را آشكار ميكند. پرفشار جنب حاره در زمان استقرار اين آرايش با محور غربي شرقي، كماكان كانون ترجيحي ندارد و تنها منحني همارتفاع 5850 ژئوپتانسيل متر، ميتواند نماد وجود اين سامانه ي پرفشار تلقّي شود.

 نقشه شماره4

 

نقشه شماره 4:زمان اول وقوع اين آرايش گردشي از نهم خرداد تا بيست ونهم خرداد (به مدت 21 روز) و زمان دوم وقوع آن ازنهم شهريور تا بيست وهفتم شهريور( به مدت 19 روز) است. اين آرايش گردشي، سيطره ي پرفشار جنب حاره در جنوب مدار تقريباً 37 درجه و حاكميت بادهاي غربي در عرضهاي بالاتر از 37 درجه را نشان م ي دهد .پرفشار جنب حاره در اين آرايش گردشي با محور غربي  شرقي ، كانوني با ارتفاع مركزي 5900ژئوپتانسيل متر روي آفريقاي غربي دارد.

نقشه شماره5

نقشه شماره 5:اين آرايش گردشي كه مقارن با دوره ي گرم سال است، از نظر باز ه ي زماني از سي ام خرداد تا هشتم شهريور(به مدت 72 روز) به درازا مي كشد. آرايش گردشي فوق، مبين سيطره ي پرفشار جنب حاره در جنوب مدارتقريباً 40 درجه و حاكميت بادهاي غربي مواج در عرضهاي بالاتر از 40 درجه است. پرفشار جنب حاره دراين آرايش گردشي با محور غربي  شرقي، كانون مركزي با ارتفاع 5900 ژئوپتانسيل متر روي اقيانوس اطلس شمالي دارد.

 تذکر: مطالب فوق بر گرفته از برخی مطالب مقاله ای در خصوص نقش پرفشار جنب حاره، در توزيع مكاني بارشهاي روزانه ي ايران است.

[ چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393 ] [ 11:42 ] [ رحمن پرنو ]

 

بازنگری وضعیت دو شاخص مهم دور پیوندی انسو و دو قطبی هند نشان دهنده گرایش این دو شاخص بسمت فاز مثبت می باشد. در حال حاضر نوسانات دمایی آبهای حاره ایی وضعیت شاخص انسو را در فاز گرم ضعیف و شاخص دو قطبی هند را در فاز منفی نشان می دهند. اما با توجه به مدلهای پیش بینی این دو شاخص ,روند این دو شاخص طی ماهای آتی بسمت فاز گرم آنها می باشد. مدلهای در ج شده دربالا نیز نشان دهنده این وضعیت است .لازم به ذکر است که اگر النینو ی واقعی رخ دهد یعنی مولفه اقیانوسی با مولفه اتمسفری هماهنگ باشد در افزایش بارش ایران موثر خواهد بودحتی اگر شاخص دو قطبی هند در فاز منفی باشد.اما اگر آنطوری که پیش بینی می شود دو قطبی هند نیز در فاز مثبت قرار بگیرد شرایط برای پائیز پربارش و طلایی مهیاتر خواهد شد. در هر صورت با توجه به شرایط فعلی مدلها و شاخصها و افق چشم انداز آنها شرایط بارشی خوبی را می توان برای پائیز امسال پیش بینی کرد.

[ سه شنبه چهاردهم مرداد 1393 ] [ 18:14 ] [ رحمن پرنو ]

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات از درگاه خداوند منان, فرارسیدن عید سعید فطر بر همه مبارک باد.

[ دوشنبه ششم مرداد 1393 ] [ 11:41 ] [ رحمن پرنو ]

نرم افزار نصب کننده مدل عددی WRF

با این نرم افزار قادر خواهید بود که مدل عددی WRF و تمام ملحقات مورد نیاز (از قبیلWPS, WRF , ARWpost , GrADS , WGRIB1 , WGRIB2 ) جهت اجرای مدل عددی را بدون نیاز به داشتن اطلاعات تخصصی روی سیستم عامل Linux CentOS 6.X نصب و اجرا نمایید .

 این نرم افزار تحت سیستم عامل لینوکس طراحی شده و نصب آن بسیار ساده و بی زحمت می باشد ، کاری که در حالت واقعی نیاز به اطلاعات تخصصی از سیستم عامل ، کامپایلر فرترن و نصب سایر نرم افزار  های دیگر دارد که هرکدام دردسر های خود رادارد و بسیار وقت گیر می باشد .

پس از نصب این برنامه که تنها در حدود چند دقیقه طول می کشد ،  تمام ابزار مورد نیاز از ابتدا تا انتهای اجرای مدل عددی WRF را در اختیار خواهید داشت (تنظیم داده های ورودی ، اجرای مدل عددی ، آماده سازی خروجی ها جهت ترسیم و خود  نرم افزار GrADS  )، این نرم افزار بسیار ایده آل برای تمامی دانشجویان و اساتید و مراکز تحقیقاتی که نیاز به اجرای مدل عددی روی سیستم عامل لینوکس دارند ، می باشد.

 

جهت هماهنگی با ایمیل زیر مکاتبه کنید.

metproject.753@chmail.ir

[ شنبه بیست و هشتم تیر 1393 ] [ 0:15 ] [ رحمن پرنو ]

با تهیه نقشه های ضخامت بین دو سطح فشاری 1000-500 هکتوپاسکال علاوه بر اینکه چگونگی ضخامت لایه بین دو سطح مذکور مشخص می شود بلکه می توان چگونگی توزیع میدان دما و فرارفت سرد و گرم و باد حرارتی را مشخص نمود.در این پست سه تصویر ارائه شده است که چگونگی فرارفت سرد و گرم و باد حرارتی بکمک باد های زمینگرد حاکم در دو سطح فشاری 1000 و 500 را نشان می دهند. در سه تصویر زیر باد زمینگرد که بموازات خطوط هم ارتفاع در هر سطح فشاری هستند بوسیله دو بردار مشخص شده است. بردار برآیند دو بردار مذکور معرف فرارفت هوای سرد و گرم و بردار تفاضل بین دو بردار معرف باد حرارتی است که به موازات خطوط همدما می وزد ودر همه اشکال زیر بردار فرارفت سرد و گرم عمود بر بردار باد حرارتی وخطوط ضخامت می باشد.

فرارفت سرد

فرارفت گرم

نمونه کاربردی از نقشه ضخامت بین دو تراز500 و 1000

 

 

[ پنجشنبه دوازدهم تیر 1393 ] [ 23:1 ] [ رحمن پرنو ]

مفهوم دمای پتانسیل: کلمه پتانسیل , مفهوم انرژی پتانسیل را در خود دارد. فرض کنید از سطح 1000 میلی باری بسته هوا را تا ارتفاعی حدود 100 متر بالا می بریم سپس بار دیگر بسته را تا ارتفاع مثلا 200 متری بالا می بریم مطمئنا در 200 متری انرژی بیشتری صرف شده است این اختلاف در دمای پتانسیل نشان داده می شود. در نتیجه هر چه از سطح زمین بالاتر برویم دمای پتانسیل بیشتر می شود. درست برعکس لایپسریت محیط درلایه تروپوسفر جو که هرچه بالا می رویم کاهش پیدا می کند. برای سنجش پایداری و ناپایداری محیط می توان ازدمای پتانسیل استفاده کرد. اگر مقدارش بیشتر از صفر باشد جو پایدار است و اگر مقدارش کمتر از صفرباشد جو ناپایدار است و اگر مقدارش برابر صفر باشد جو خنثی است.

 

 

جو ما ذاتا یک جو پایدار است.وقتی بسته هوایی را از سطح زمین بالا می بریم نسبت به محیط اطرافش سنگین تر می شود و وقتی پائین تر می آوریم نسبت به محیط اطراف سبکتر می شود. یکی از روابطی که پایداری جو را نشان می دهد تغییرات دما با ارتفاع است. برای یک بسته هوا ,دما یک کمیت پایستار و ثابت نیست. چون اگر بسته را بالا ببریم فشار اطراف کم می شود و بسته منبسط می شود و دمای بسته کم می شود و اگربسته هوا را پائین بیاوریم فشار اطراف بیشتر می شود بسته را متراکم تر می کند و دما را بالا می برد. پس دما با این تغییراتی که دارد برای یک بسته هوا مشخصه با ارزشی نیست.ولی دمای پتانسیل برای بسته هوا یک کمیت پایستار و ثابت است.

روش محاسبه دمای پتانسیل:اولین شرط برای بسته هوا ادیاباتیک(بی درو=عدم تبادل انرژی با محیط اطراف) بودن است. چون تبادل انرژی مشخصات آنرا بهم می زند.سپس در هر سطحی که هستیم بسته هوا را تا سطح 1000 میلی باری می بریم. لذا بسته هوا هر دمایی در این سطح داشته باشد به آن دمای پتانسیل می گوییم. یا بعبارت دیگر, دمای پتانسیل دمایی است که وقتی یک بسته هوا با دمای T و فشار p  به تراز فشاری1000 هکتوپاسکال  به صورت بی دررو منتقل می شود دمای آن به دمایی تغییر می یابد که به آن دمای پتانسیل می گویند. گرادیان دمای پتانسیل که برای آن اثر فشارروی دمای هوا تصحیح شده است می تواند به عنوان معیار پایداری هوا مورد استفاده قرارگیرد.

تصاویر زیر حالتهای مختلف آرایش خطوط دمای پتانسیل پروفیل قائم جو در زمان فعالیتهای جبهه ای و غیره.... می باشد.

 

کپی برداری با ذکر نام منبع و آدرس وبلاگ بلامانع است.

 

 

 

[ دوشنبه دوم تیر 1393 ] [ 22:34 ] [ رحمن پرنو ]

همبستگی میزان انرژی خورشیدی انتقال یافته با طول موج نور

تابش خورشیدی:

تابش خورشید منبع اصلی انرژی زمین و عامل اصلی کنترل حیات و آب و هوا در سطح زمین بشمار می آید. انرژی خورشید , با کنترل حرارت سطح زمین , پراکندگی زمانی و مکانی رطوبت و فشار را نیز تعیین می کند.بنابراین , بررسی همه جانبه آن برای درک آب و هوای کره زمین ضروری است. خورشید را می توان بعنوان جسم سیاهی در نظر گرفت که پیوسته پرتو افکنی می کند. مقدار کل انرژی تابشی جسم سیاه بر اساس قانون( استفان بولتزمان) برابر است با حالصضرب درجه حرارت جسم ضرب در ضریب ثابت بولتزمان است. گسیل انرژی خورشیدی در سراسر طیف الکترومغناطیسی صورت می گیرد. ونشروانتقال این انرژی  به هر دو حالت موجی و ذره ای انجام می شود. امواج انرژی الکترومغناطیسی طول موجهای متفاوتی از خیلی کوچک تا خیلی بزرگ دارند که طیف الکترومغناطیس را بوجود می آورند. سرعت انتشار این امواج ثابت و برابر با 300 هزار کیلومتر در ثانیه (سرعت نور) است.  تعداد امواجی را که در یک ثانیه از یک نقطه می گذرند فرکانس یا بسامد موج می نامند. بین سرعت و طول موج و فرکانس این رابطه (طول موج = فرکانس/سرعت)بر قرار است. مقدار انرژی که توسط ذرات نور منتقل می شود برابر است با (ثابت پلانک ضرب در سرعت تقسیم بر طول موج). لذا هر چه طول موج کوتاهتر باشد ذرات انرژی بیشتری را منتقل می کنند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مقدار انرژی که امواج با طول موج کوتاه(اشعه ایکس و گما) منتقل می کنند خیلی بیشتر از انرژی است که امواج با طول موج بلند(در محدوده مادون قرمز) منتقل می کنند. اگرچه تابش خورشید درسراسر طیف الکترومغناطیسی صورت می گیرد. ولی بیشترین این تابش در محدوده خاصی ازحدود 0.2 میکرون تا 4 میکرون قرار دارد. در واقع 9 درصد این انرژی در باند ماورای بنفش و 45 درصد آن در باند مرئی و 46 درصد آن در باند قرمز توزیع می شود.

تابش زمینی:

محدوده تابشهای زمینی خارج از باند مرئی است(مادون قرمز) و در نتیجه با چشم انسان قابل رئویت نیستند.  بیشتر انرژی زمینتاب در محدوده 4 تا 100 میکرون یعنی طول موج بلند گسیل می شوند. بهمین دلیل تابش زمین را در مقایسه با تابش خورشیدی که تابش طول موج کوتاه نامیده می شوند تابش طول موج بلند می گویند. منبع اصلی تابش زمین تابش ورودی خورشید است. انرژی تابشی خورشیدی رسیده از خورشید به سطح زمین پس از جذب به انرژی گرما بر حسب کالری تبدیل می شود. مقدار انرژيی خورشیدی رسیده به سیاره زمین در بیرون جو حدود 1370کالری در سانتی متر مربع در دقیقه است که این مقدار به ثابت خورشیدی معروف است.که برای سطح عمود بر پرتوهای خورشید در بالای جو اعتبار دارد.مقدار انرژی تابشی رسیده به هر نقطه برابر حاصلضرب ثابت خورشیدی و سینوس زاویه تابش خورشیدی.

 عوامل موثر در تابش خورشیدی:

1- مقدار انرژی تابشی گسیل شده از خورشید.

2- فاصله خورشید تا زمین.

3- زاویه میل یا ارتفاع خورشید.

4- مدت زمان تابش خورشیدی.

 

همبستگی میزان انرژی تابشی خورشید با طول موج طیف نور

همبستگی حداکثر انرژی تابشی زمینی و خورشیدی با طول موج طیف نور

مجموع سوالات کاربردی این قسمت:

سوال:

1- چرا در تابستان با وجود فاصله زیادتر خورشید از زمین هوا گرم تراز زمستان است؟

2- چرا در تابستان بهنگام فعالیت پر ارتفاع جنب حاره گرمای بیشتر احساس می شود؟

3- فرق بین دمای هوا با انرژی دریافتی از خورشید چیست؟

4- واحد دما و انرژی چیست؟

5- آیا درست است بگویم دمای هوایی که هواشناسی گزارش می کند کمتر از تابشی است که از خورشید دریافت می شود؟

6- آیا اساسا بدن انسان وسیله خوبی  برای سنجش دمای هوااست؟

7- آیا می توان گفت دمای بیشینه ای که هواشناسی گزارش می کند کمتر از آنچیزی است که بدن ما احساس می کند؟

8- وسیله سنجش دما در سرتاسر دنیا چیست؟ آیا همین وسیله در ایران برای سنجش دما استفاده می شود؟

9- شرایط استاندارد سازمان هواشناسی جهانی برای سنجش دمای هوا چیست؟

10- آیا مخزن دماسنج باید در معرض تابش مستقیم خورشید باشد یا باید در پناهگاه مخصوص یا مجاور سایه باشد؟

 

[ دوشنبه دوم تیر 1393 ] [ 20:7 ] [ رحمن پرنو ]

از آنجائیکه جریانهای اقیانوسی نقش بسزایی در انتقال رطوبت و انرژی را بر عهده دارند لذا شناخت علت و عوامل تاثیر گذار در شکل گیری جریانهای اقیانوسی در سطح جهان در این پست بررسی می شود. عواملی مانند 1- جریان هوا در تراز زیرین جو 2 - ناهمواریهای بستر و سواحل رودخانها 3- اختلاف وزن مخصوص آب را می توان مهمترین علت شکل گیری جریانهای اقیانوسی دانست که مهمترین فاکتور تاثیر گذار در شکل گیری جریانهای اقیانوسی یعنی جریان هوا را در این اینجابررسی می کنیم. البته اختلاف وزن آبها و اثر ناهمواریهای بستر و سواحل نیز از درجه اهمیت خود برخوردارند اما مهمترین عامل ,جریانات سطح زیرین جو شناخته شده است زیرا هر گونه جریان آب بوسیله میدان باد سطحی تعیین مسیر می شود.در سطح اقیانوسها انرژی جنبشی باد به سطح آب منتقل می شود و آنرا به حرکت در می آورد.رابطه بین حرکت هوا و حرکت آب اقیانوس و انتقال این حرکت به اعماق اقیانوسها بر اساس اثر اکمن است.حرکت آبها در جهت سمت راست جریان هوا صورت می گیرد.زاویه بین جریان اقیانوسی با جریان هوا حدود 45 درجه است. بطور کلی جریانات آبهای اقیانوسی همواره بسمت راست جهت بادهای سطحی جریان می یابد و سرعت جریان دریایی متناسب با کاهش اثر جریان هوا , در جهت اعماق اقیانوسها کاهش می یابد و مقدار انحراف آن نیز بیشتر می شود و به مرحله ای می رسد که در آن , جهت جریان اقیانوسی 180 درجه منحرف می شود و در جهت مخالف جریان سطحی حرکت می کند. بنابراین هر جریان سطحی اقیانوسی در عمق آب یک جریان در جهت مخالف دارد که سرعت آن به مراتب کمتر از سرعت جریان سطحی است. از طرفی دیگر اثر اکمن همانند نیروی کوریو لیس ,در اطراف استوا تقریبا صفر است و بطرف قطبها افزایش می یابد. لذا عمق لایه تغییر جهت کامل جریان اقیانوسی از استوا بطرف قطب کاهش پیدا می کند.متوسط این عمق در آبهای باز حدود 50 متر است. اندازه حرکت زاویه ایی جریان اقیانوسی هم مثل جریان هوا در طول حرکت آن ثابت است و در نتیجه این جریانها ضمن حرکت بطرف قطب یا استوا چرخندگی پیدا می کنند که سیکلون یا آنتی سیکلونی است. مهمترین عامل جوی در کنترل جهت حرکت اقیانوسی مراکز پر فشار جنب حاره ای هستند که در اطراف خود جریانهای متفاوت و عمده اقیانوسی را بوجود می آوردند. در شکل درج شده این وضعیت بخوبی دیده می شود که چگونه بوسیله قسمتهای مختلف این الگوهای فشاری جوی جریانهای گرم و سرد اقیانوسی جابجا می شوند.

 

نقش واچرخندهای جوی در جریانهای اقیانوسی

 

جریانهای سطحی و عمقیی اقیانوسی

 

 

 

[ جمعه سی ام خرداد 1393 ] [ 8:13 ] [ رحمن پرنو ]
 

قابل توجه دانشجویان و پژوهشگران علوم جو

با توجه به تشکیل گروه پژوهشی ,متشکل از کارشناسان ژئوفیزیک ,هواشناسی ,اقلیم شناسی ارائه مشاوره و انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی در خصوص رشته های مذکور صورت می گیرد. لذا در صورت نیاز جهت هماهنگیهای لازم از طریق آدرس ایمیل درج شده در ذیل مکاتبه شود.

آدرس ایمیل:
metproject.753@chmail.ir

جهت اطلاع بعنوان مثال به فعالیتهای پژوهشی زیر می توان اشاره کرد.

مدلسازی جو-  برنامه نویسی- اسکریپ نویسی در محیط GIS-GRADS

پژوهشهای اقلیمی-خشکسالی - ترسالی-سرما- یخبندان - پیش بینی سیلاب و روان آب - تحلیل سینوپتیک ودینامیکی جو -امواج گرمایی- تحلیل طوفانهای گردوخاک -تحلیلهای آماری -دورپیوندها و ارتباط آنها با اقلیم کشور, وسایر عنواین مرتبط ...................

[ پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393 ] [ 21:19 ] [ رحمن پرنو ]

(چه عوامل سینوپتیکی - دینامیکی در رخداد بارشهای مناسب فروردین 1386دخالت داشته است؟)

لطفا با توجه به مدلهای درج شده آن عوامل را شناسایی و بیان کنید.

 

 

 

 

[ چهارشنبه بیست و هشتم خرداد 1393 ] [ 12:48 ] [ رحمن پرنو ]
[ چهارشنبه چهارم دی 1392 ] [ 17:54 ] [ رحمن پرنو ]
متاسفانه بدلیل اشکال در سایت پرشین گیگ لینکهای بعضی تصاویر باز نمی شود. بخاطر همین مشکل سعی می شود. تصاویر بعدی در سایت دیگری لینک شود.

[ چهارشنبه چهارم دی 1392 ] [ 13:12 ] [ رحمن پرنو ]
بر اساس نقشه های پیش بینی سه شنبه عصر24 دسامبر موج جنوبی شماره 13 به فعالیت خود پایان می دهد. و پشته وابسته به بندال امگا بر فراز ایران مستقر می شود.ضمن حرکت شرق سوی این پشته کمفشار غربی متعلق به این بندال نیز به مناطق غربی ایران نیز نزدیک می شود.که در روز 26 دسامبرمحور ناوه ضعیف آن در نوار غربی ایران مستقر و می تواند سبب ابر وبارشهایی در نوار غربی شود. امابا استقامت پشته بندال بر فراز ایران در روز 27 دسامبر این ناوه از بین می رود.از طرفی در روز 25 دسامبر یک موج شمالی یا شماره 14 با عبور از روی دریای خزر بر نوار شمالی و شمالشرقی ایران تاثیر خواهد گذاشت که سبب بارشهایی در آن مناطق خواهد شد. این موج با ادامه حرکت شرق سوی خود در شرق ایران و بعنوان کمفشار شرقی بندال جدید مستقر می شود. ضمن تداوم پشته برروی ایران با گسترش پشته اروپایی بطرف قطب و ریزش هوای سرد در همین زمان یک موج جدید یا شماره 15 تشکیل و به غرب ایران نزدیک شده و بعنوان کمفشار غربی این بندال قرار می گیرد. با ادامه حرکت تدریجی و آهسته پشته  بندال در آواخر روز 29 دسامبر فعالیت موج شماره 15 در نوار غربی ایران شروع خواهد شد. که با ضعیف پشته بندال دو کمفشار شرقی و غربی این بندال در روز 30 دسامبر با یکدیگر ادغام شده و موج شماره 15 کلا وارد کشور خواهد شد. در همین زمان مجددا بدلیل گسترش پشته اروپایی و ریزش هوای سرد برروی مدیترانه موج شماره 16 شکل گرفته که تحت عنوان کمفشار غربی بندال جدید روانه خاورمیانه و ایران می شود. این موج به تدریج از روز 02ژانویه بر مناطق غربی ایران تاثیر گذار خواهد بود.که در روز 04ژانویه وارد کشور می شود اما بلافاصله با تداوم فعالیت پشته اروپایی و ریزش هوای سرد شاهد شکل گیری  موج شماره 17 از عصر روز 04 ژانویه ازروی دریای سیاه بر نوار غربی و جنوبغرب ایران تاثیر گذار خواهد بود.با شروع فعالیت هر کدام از این موجها بر نوار غربی ایران بطور مفصل مورد بررسی قرار خواهند گرفت. موجهای شماره 15 و 16 و 17 مهمترین موجهایی هستند که طی این مدت انتظار بارش موثر از آنها می رود.

[ دوشنبه دوم دی 1392 ] [ 10:46 ] [ رحمن پرنو ]


براساس مدل جدید که بر اساس داده های نوا هر سه ساعت به روز می شود. گردش جریان باد در سرتاسر کره زمین بخوبی بادهای تراز میانی جو شکل گیری موج جنوبی را در بستر بندال امگا و در جریا جت جنب حاره ای نشان می دهد. که به تدریج تا فردا این موج در جنوبغرب ایران عمیقتر خواهد شد. و فعالیتش به شکل رگبار باران و رعدوبرق در مناطق جنوبی بخوص در استان هرمزگان و جنوب استان فارس و جنوب استان کرمان و جنوب استان سیستان و بلوچستان آغاز خواهد شد. رنگ قرمز معرف بادهای خیلی قوی و رنگ زرد معرف بادهای قوی و رنگ سبز معرف بادهای ضعیف است.


[ شنبه سی ام آذر 1392 ] [ 20:27 ] [ رحمن پرنو ]
همانطور که در تصویر بالا ملاحظه می شود. با ادغام دو پرفشار سیبری و جنب حاره ای , کمبربند پرفشاری از اقیانوس اطلس تا شرق آسیا حاکم شده است. پیامد این الگوی جوی در سطح زمین , تداوم پایداری جو و تضعیف فعالیت ناپایداری در منطقه مذکور بخصوص خاورمیانه و ایران خواهد بود. بطور کلی بارش بدلیل حاکم شدن این الگو در این منطقه بسیار وسیع نسبت به سایر مناطق نیمکره شمالی کاهش چشمگیری خواهد داشت.حداقل تا 15روز دیگر تغییر اساسی درکمربند پرفشاری حاکم رخ نخواهد داد. قاعدتا بارشها در سطح کشور نیز کاهش خواهد داشت. بادهای غربی در تراز میانی و بالایی جو طی این مدت تضعیف شده و دو جت استریم قطبی و جنب حاره ای بصورت کاملا تفکیک یافته و تضعیف شده دیده می شوند. اما علارغم حاکم بودن الگوهای مذکور(در تراز میانی و بالایی و سطح زمین )که پیام بارشی زیاد مناسبی را برای ایران ندارند. امواجی به ترتیب در پنج شنبه 19/12/2013 و دوشنبه 23/12/2013  و جمعه 27/12/2013  وچهارشنبه 01/01/2013  بر آسمان ایران تاثیر گذار خواهند بود. اما بدلیل نامساعد بودن شرایط بارش انتظار بارشهای فراگیری فعلا از هیچکدام از این سامانه را در سطح کشور نداریم.اما بصورت نقطه ای بنظر می رسد . که طی فعالیت موج تاریخ جمعه 27/12/2013 مناطق جنوبی و جنوبشرقی اولین موج بارشی خود را تجربه خواهد کرد.

[ سه شنبه بیست و ششم آذر 1392 ] [ 8:55 ] [ رحمن پرنو ]
شاخص QBO عبارت است از نوسان دوره ای از بادهای غربی و شرقی مداری در استراتوسفر حاره ای با میانگین 28تا 29 ماهه.در واقع QBO یک نوسان باد شرقی - غربی در استراتوسفر حاره ای است. و این دو جهت وزش باد به دو فاز منفی و مثبت QBO تقسیم بندی می شوند.که فاز منفی معرف بادهای شرقی و فاز مثبت معرف بادهای غربی است.این بادها در حد فاصله زمانی 13 ماه جایگزین یکدیگر می شوند.که طی فاصله زمانی 28 تا 29ماه هردو جریان باد یک سیکل گردشی را کامل می کنند.این بادها از ارتفاع بالاتر از 30 کیلومتری منشا می گیرند.این بادهای مدارای دارای سرعت ثابت 20متر برثانیه و وزش محدوده آنها در نمایه قایم بین تراز 10 تا 50هگتوپاسکال است. این نوسان شبه دو سالانه یا QBO بعنوان یکی از مولفه های اصلی و کلیدی درتبیین اقلیم شناسی استراتوسفر است.این شاخص در توضیح و تحلیل تغییرات سال به سال دما و مقادیر ازون و میزان فعالیت امواج سیاره ای در نیمکره زمستانی و گرمایش استراتوسفری و وقوع بلاکینگ و شدت و ضعف تاوه قطبی نقش مهمی ایفا می کند.

با توجه به توضیحات بالا بررسی سری زمانی فازهای منفی و مثبت شاخص QBO و سری زمانی دمایی استراتوسفر بخوبی می توان ازچشم انداز شدت و ضعف تاوه قطبی و رخداد بلاکینگ طی زمستان اطلاعاتی بدست آورد.

در تصویر زیر QBO مورد بررسی قرار گرفته است .                 


 نموداربالا روند شاخص QBO و فازهای منفی و مثبت آن با جایگزینی یکدیگر بخوبی مشخص است.طی این بازه زمانی از 2009 تا 2013 و جایگزینی فازهای منفی و مثبت بعد از هر دوره , وضعیتQBOطی سال 2013-2014 بایددر فاز مثبت باشد. که اگر به روند نمودار از ژانویه 2013 دقت شود. شروع روند صعودی دیده می شود.

......................................................................................................................................

مطابق با نمودارهای زیر دمای استراتوسفر در تراز های 10, 30, 50 ,70 هکتو پاسکال در ماه های آخر 2013و آغازین 2014 روند کاهشی دارد. که با خط قرمز مشخص شده است. و خط سبز رنگ نقطه چین دمای میانگین ترازهای نامبرده است. و خطوط خاکستری معرف دامنه ماکزیمم و مینیمم دمای استراتوسفر هستند.

 روند دمای استراتوسفر در تراز 10تا 70هکتوپاسکال

.....................................................................................................................................


نمودار زیر هم فازهای شرقی و غربی بادهای مدار منطقه استروتوسفر استوایی را نشان می دهند


نتیجه: با توجه به مطالب گفته شده در بالا زمستان امسال شاخص QBO  در فاز مثبت یا اینکه بادهای غربی غالب خواهد بود. که پیامدش قوی شدن تاوه قطبی و کاهش تاوایی پتانسیل و کاهش فعالیت بندالی است.

[ جمعه بیست و نهم شهریور 1392 ] [ 18:49 ] [ رحمن پرنو ]


پیش از اینکه به وضعیت جوی پرداخته شود.شایسته است ابتدا به وضعیت توپوگرافی سطح زمین در سواحل خزربپردازیم. سواحل شمالی از طرف جنوب به رشته کوه البرز و از طرف شمال به دریای خزر محدود می شود. و از طرفی در عرض جغرافی مناسب از نظر دمای هوا نسبت به سواحل جنوبی کشور واقع شده است. لذا وجود این وضعیت بی نظیر جغرافیایی سبب شده تا اینکه از نظر آب و هوایی هم منطقه خاصی محسوب شود. لذا از نظر منبع رطوبت و شرایط صعود مکانیکی که دو فاکتور لازم برای تشکیل ابر و بارش هستند همواره در دسترس بصورت بالقوه موجود می باشند.از نظر سینوپتیکی و دینامیکی جو زبانه های پرفشار پس ازعبوراز روی منابع آبی مثل دریای سیاه و دریای خزر به سواحل نفوذ کرده و غیر از کاهش دما که کار همیشگی آنها است. با عث فرارفت و انتقال رطوبت منابع آبی مذکور به سواحل خزر می شوند. از طرفی دیگرعبور این زبانه ها و مرکز پر فشار از روی منابع آبی سبب کسب رطوبت و انرژی وتعدیل آنها می شود.این پرفشارهاعلاریغم داشتن سرعت عمودی منفی و حرکت واچرخندی مقداری ناپایدار و مرطوب می شوند. و وجود رشته کوه البرز در گرداگرد ساحل باعث صعود مکانیکی واجباری این زبانه پرفشار تعدیل شده و تشکیل ابر و بارش می شود. در این صورت اگر با ناوه تراز میانی هم همراه شود به سبب وجود تاوایی مثبت در شرق محور ناوه تراز میانی و ایجاد ارتباط دینامیکی با پرفشار در سطح زمین با وجود تاوایی منفی و نزول هوا در پرفشار صعود و بارشها تشدیدخواهد شد.بیشترین نقش را در رخداد این بارشها وجود رشته کوه البرز که باعث صعود مکانیکی یا اجباری و رطوبت کافی بر عهد دارند. لذا نتیجه میگیریم اگر یک زبانه پرفشار یا یک مرکز پرفشار برروی منابع آبی وگرم قرار بگیرد تبدیل به توده هوای پرفشار مرطوب و تا حدودی ناپایدار می گردد. که اگر شرایط صعود اجباری یا دینامیکی همزمان در منطقه باشد که بتواند به حرکات نزولی در این واچرخندها غلبه کند لذا تشکیل ابر و بارش رخ خواهد داد. البته این وضعیت در ارتفاعات بیشتر رخ می دهد.شرایط دینامیکی بارش در سواحل خزر که بواسطه حضور کمفشاردر سطح زمین و ناوه در ترازمیانی مثل سایر مناطق  سبب صعود و بارش در آن منطقه می شوند. البته نحوه نفوذ و انتقال رطوبت همراه آنها بسیار در میزان بارش تاثیر گذار است. 

[ جمعه یازدهم مرداد 1392 ] [ 10:40 ] [ رحمن پرنو ]
از آنجایکه تشکیل و تکوین و حرکت سیکلونهای حاره ای در تابستان رخ می دهد وبدلیل داشتن سابقه حرکت این پدیده بسیار خطرناکتر از زلزله بطرف سواحل جنوبی ایران مثل طوفان گنواین پست را برای ردیابی و پایش سیکلونهای حاره ای اختصاص می دهم.تصویر زیر مربوط به سیکلون حاره ای گنو است که باعث خسارات مالی و جانی در کشور عمان و چابهار و بندر عباس گردید.

مسیر حرکت سیکلونها و هاریکن ها و تایفون های حاره ای


   


سیکلونهای حاره ای مراکز کمفشاری هستند که در نواحی خاص و در فصول معین و در جو کاملا بارو تروپیکی تشکیل می شوند.بطوریکه در زمان و محل تشکیل آنها دمای آب حداقل 26 یا 27 درجه است.توزیع فشار و سایر خصوصیات در حول مرکز سیکلون حاره ای متقارن بوده وقطر آنها در حدود 1/3 قطر سیکلون برون حاره ای است. وبرخلاف سیکلون برون حاره ای با آنتی سیکلون یا مرکز پرفشار مهاجر ارتباطی نداشته و صرفا انرژی آنها از گرمای نهان میعان تامین می شود. شدت سیکلون حاره ای بمراتب بیشتر از سیکلون برون حاره ای است. نیروی کوریولیس در توسعه و حفظ آنها مهم است. در سیکلون حاره ای نیروی گریز از مرکز در مقایسه با نیروی کوریولیس خیلی بزرگ است.سیکلون حاره ای را در غرب اقیانوس آرام تایفون ودر شمال اقیانوس اطلس و کارائیب هاریکن و در اقیانوس هند سیکلون ودر شمال استرالیا ویلی ویلی می نامند.سیکلونهای منطقه حاره ای تفاوتهای زیادی با سیکلونهای برون حاره ای دارند. که در زیر اکثر ویژگیهای غالب آنها مشخص شده است.


1- سیکلون های حاره ای فاقد جبهه بوده و در یک جو کاملا باروتروپیک تشکیل می شوند.2- سیکلون های حاره ای در فصول مشخص از سال دیده می شوند.3- سیکلون های حاره ای در نواحی خاصی از منطقه حاره ای دیده می شوند.4-سیکلون های حاره ای فقط در مناطق اقیانوسی که دمای آب (حداقل 26 یا 27 درجه تا عمق 40  متری آب)تشکیل می شوند.5-در سیکلون های حاره ای توزیع فشار و سایر خصوصیات متقارن است.وخطوط همفشارشکل دایره ای دارند.6- سیکلون های حاره ای هیچ ارتباطی با آنتی سیکلون های مهاجر ندارد.7- شدت سیکلون های حاره ای به مراتب بیشتر از سیکلون های برون حاره ای می باشد.وگاهی فشارمرکز آنها 900هکتوپاسکال و یا حتی کمترمی شود. و سرعت باد نیزاغلب از 100نات یا 50متر برثانیه تجاوز می کند.8- قطر سیکلون های حاره ای معمولا در حدود 1/3 قطر سیکلون های برون حاره ای است.9- ماندگاری و بقای سیکلون های حاره ای فقط برروی اقیانوس ها امکان پذیر است.و درخشکی سیکلون های حاره ای بسرعت از بین می روند.10- هسته مرکزی سیکلون های حاره ای چشم طوفان نامیده می شود.و قطرش بطور متوسط در حدود 20-50 کیلومتر می باشد. بادهادرچشم طوفان ضعیف یا هوا آرام است. همچنین ابرهای ضخیم درناحیه چشم طوفان دیده نمی شوند.11-  نیروکوریولیس در توسعه و نگهداری سیکلونهای حاره ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است.12- مسیر حرکت سیکلونهای حاره ای از شرق به غرب می باشند. که از بادهای تجارتی شرقی یا آلیزه پیروی می کنند.13- جهت چرخش این سیکلونهای حاره ای در نیمکره شمالی خلاف عقربهای ساعت و در نیمکره جنوبی موافق عقربهای ساعت است.14- زمان تشکیل سیکلونهای حاره ای در منطقه استوا در دو نیمکره شمالی و جنوبی در فصل تابستان می باشد.15- باتوجه به میزان سرعت باد این سیکلونها از نظرمیزان شدت تخریب به 5 دسته تقسیم می شوند.16- مدت عمر این سیکلونها از1هفته تا 4 هفته می باشد.17-معمولامحل تشکیل کمفشارهای حاره ای  بین عرضهای 5 درجه شمالی و 5درجه جنوبی است.18- از سطح دریا تا  ترازهای بالای جو چینش باد با ارتفاع یا تغییرات باد با ارتفاع خیلی کم است ویا جو باروتروپیک است.
..................................................................................................................................................... 
[ شنبه بیست و نهم تیر 1392 ] [ 8:48 ] [ رحمن پرنو ]

...............................................................................................طی روز دوشنبه تا آخر هفته جاری تراز میانی و بالایی جو ایران محل جولان و قدرت نمایی زبانه پر ارتفاع جنب حاره ای خواهد بود.و بعلت رسیدن تابشهای خورشیدی بیشتر بر سطح زمین کمفشار مانسون و حرارتی نیز قدرتمند خواهد شد. بگونه ای که میزان فشار مرکزی آن به 992هکتوپاسکال می رسد و نزدیک به 4 هکتوپاسکال از فشارنرمالش کمتر می شود. زبانه پرفشار سطح زمین هم به نوار شمالی نفوذ کرده و باعث تقویت پرفشار محلی خزری بداخل ایران می شود.لذا با گسترش زبانه پرارتفاع برفراز ایران در تراز میانی و بالایی انتظار افزایش دما برای اکثر نقاط ایران می رود. ولی بدلیل گسترش زبانه پرفشارسطح زمین در نوار شمالی کشور مقداری از شدت این موج گرمایی را خواهد گرفت.ولی در بقیه نقاط کشور بخصوص خوزستان بدلیل تقارون کمفشار حرارتی سطح زمین و زبانه پر ارتفاع جنب حاره ای در تراز میانی و بالایی جو این موج گرمایی چشمگیر خواهد بود.از طرفی تقابل و ایجاد شیب فشاری بین دو الگوی کمفشارمانسون و زبانه پرفشار خزری در غرب کشور وایجاد جریانات همسوی آنهادر سطح زمین شرایط برای تقویت جریانات جنوبی و جنوب شرقی برروی خوزستان مهیا می شود.
بطور خلاصه با توجه به توضیحات بالا افزایش دما تا 52 درجه در اکثر شهرهای استان خوزستان و رخداد پدیده شرجی  (بخصوص در شهرهای جنوبی مثل بهبهان -امیدیه -اهواز-ماهشهر-هندیجان -آبادان بویژه در صبح و شب) و رخداد پدیده گردوخاک در بعداز ظهر بدلیل غالب شدن جریانات غربی و شما لغربی برای استان خوزستان طی روزهای آتی را انتظار داریم.

[ یکشنبه بیست و سوم تیر 1392 ] [ 10:54 ] [ رحمن پرنو ]

              نوسانات انسو اقیانوس آرام استوایی و IOD هند و شاخصNAO اطلس شمالی با توجه به دمای سطح آبها.                                      


  
  لینک انیمیشن نوسانات دمای سطح آبها      
             

             
        http://www.ospo.noaa.gov/Products/ocean/sst/anomaly/anim.html                  
             


 کلمه النینو به زبان اسپانیایی یعنی (پسر بچه)است. و اساسا به جریان آب گرم اقیانوس اطلاق می شودکه در امتداد سواحل پرو و اکوادور در ایام کریسمس جریان می یابد. که با گرمایش وسیع و غیر منطقی هر چند سال اتفاق می افتد.در رویداد النینو تغییر سمت و سرعت باد در سطح دریا و تغییرات دمای آب سطح اقیانوس آرام  که با تغییرات فشار در سطح دریا همراه است رخ می دهد. و بصورت دینامیکی وضعیت کلی جو را متاثر کرده و اثرات آن در بیشتر نقاط دنیا بصورت ناهنجاریهای دما و بارش ظاهر می گردد. و کلمه لانینو به معنی (دختر بچه است) و درست نقطه مقابل النینو است. که در سواحل اکوادور و پرو خشک سالی و در سواحل شرقی اقیانوس آرام استوایی ترسالی را بهمراه دارد.کلمه انسو ازترکیب دو واژه النینو (EL Nino) , نوسان جنوبی(Southern Osclitaion) بوجود آمده است. کلمه النینو مولفه اقیانوسی و کلمه نوسان جنوبی مولفه اتمسفری را شامل می شوند. و بطور خلاصه Soi  بعنوان شاخص انسو در نظر گرفته شده است. که بعنوان شاخص نوسان جنوبی معروف است. و با اندازه گیری اختلاف فشار دو منطقه در آقیانوس آرام استوایی بنامهای تاهیتی و داروین جهت مشخص کردن فازهای مثبت و منفی انسو یا نوسان جنوبی اقیانوس آرام استوایی در نظر گرفته می شود.فاز مثبت Soi معرف لانینو و فاز منفی Soi معرف النینو است. در فاز منفی فشار هوا در دارون بالا و در تاهیتی کمتر است  و در فاز گرم یا مثبت بلعکس است.بطور کلی شاخص Soi شدت Enso را بر اساس گرادیان فشار بین نواحی شرقی و غربی اقیانوس آرام بیان می کند. و دمای سطح آب شرقی و مرکزی این اقیانوس نیز به عنوان یک شاخص دیگر Enso مورد توجه است. فاز گرم Enso که النینو نامیده می شود. عموما با گرم شدن آب نواحی شرقی اقیانوس آرام و منفی شدن مقدار Soi  همراه می باشد. در مقابل فاز سرد Enso که اصطلاحا به نام لانینا شناخته می شود.با سرد شدن آبهای نواحی مرکزی و شرقی این اقیانوس و مثبت شدن Soi  همراه است.

                 موقعیت جغرافیایی مناطق چهار گانه آرام استوایی                    
               

اگر دمای توام مناطق چهار گانه آقیانوس آرام استوایی بالای نرمال باشد.معرف حاکم بودنشرایط النینو است ودرصورتی که دمای فقط منطقه 3,4 بالاترازنرمال باشدمعرف النینوی مودکیاست .درمنطقه آرام استوایی سه وضعیت کلی النینو ولانینو وخنثی احتمال دارد رخ دهد.و وضعیت خنثی بین 0.5 تا 0.5 - می باشد.النینوولانینوبه نوبه خودهرکدام دارای سه وضعیت ضعیف,متوسط و شدید می باشند.                           وضعیت دمای کنونی منطقه 1 در اقیانوس آرام استوایی:                             

                     


وضعیت دمای کنونی منطقه 2 در اقیانوس آرام استوایی:            
                           
                          

وضعیت دمای کنونی منطقه 3 در اقیانوس آرام استوایی:    
                        

وضعیت دمای کنونی منطقه 4 در اقیانوس آرام استوایی:  
                           
                              
وضعیت کنونی دمای منطقه 3,4 در اقیانوس آرام استوایی:  
                         
وضعیت کنونی شاخص SOI :     

      

اگر SOI از 5+ بیشتر شود شرایط لانینا حاکم است و اگر از 5 - کمتر شود شرایط النینو
برقرار می باشد.و اگر Soi بین 5+ و 5 - باشد . انسو در وضعیت نرمال و طبیعی قرار دارد. پیش بینی ماهیانه روند دمای منطقه 3,4 آرام استوایی:
مدلهای مختلف پیش بینی روند دمای منطقه 3,4  آرام استوایی: 
    

                    پیش بینی فصلی روند سه وضعیت ENSO :          شاخص دور پیوندیPDO


PDO يك پديده اقليمي دو فازي در اقيانوس آرام شمالي است و با دوره هاي زماني از مرتبه 50 سال نوسان مي كند (يك فاز مشخص PDO معمولا در حدود 25 سال پايدار مي ماند). تاثيرات فاز گرم PDO (مقدار مثبت شاخص عددي) مشابه تاثيرات فاز گرم ENSO و تاثيرات فاز سرد PDO (مقدار منفي شاخص عددي) مشابه فاز سرد ENSO است. شاخص نوسانات ده ساله اقيانوس آرام (PDO Index) با استفاده از الگوهاي دماي سطح دريا (SST)  در اقيانوس آرام شمالي تعيين مي گردد. فاز مثبت (منفي) PDO خود را به صورت SST هاي كمتر (بيشتر) از حالت نرمال در بخش مركزي اقيانوس آرام نشان مي دهد... توجه:همزمانی فاز گرم انسو وفازمثبت نوسان دهه ای اقیانوس آرام شمالی ترسالی را برای ایران به ارمغان می آورد.


.............................................................................................................................................
گردش چرخندی بزرگ مقیاس در بخش میانی و بالایی ورد سپهر(تروپسفر) و بخش پایینی پوش سپهر(استروتسفر) را تاوه قطبی می نامند.این گردش چرخندی در تابستان تا ارتفاع 16کیلومتری و در زمستان تا سطح بالای پوش سپهر (استروتسفر)تا ارتفاع حدود60کیلومتری ادامه دارداین حرکت چرخندی بزرگ مقیاس در قطب به نامهای چرخند قطبی و تاوه قطبی و تاوه پیراقطبی و کمفشار قطبی مشهور است . و علت شکل گیری اصلی آن حرکت وضعی زمین یا حرکت زمین بدور محور خورش از غرب به شرق است.در بالای تاو قطبی گردش واچرخندی که از شرق به غرب بوده و مرکز این واچرخند بزرگ در ناحیه قطبی قرار دارد.در سطح زمین نیز پرفشار قطبی بدلیل فرونشینی هوا و سردی سطح زمین حاکم است.تاوه قطبی  توسط کمترین خط هم ارتفاع در تراز 500هکتوپاسکال مشخص می شود. و ممکن است بصورت یک یا دو سلول باشد. و موقعیت آن هر سال مقداری تغییر می کند. و گسترش یا تجدید و تضعیف تاوه همراه با نوسانات پر فشار جنب حاره تعیین کننده شرایط اقلیمی عرضهای میانی محسوب می شود.نتایج حاصله بیانگر آن است که بارش های فراگیردرکشور با موقعیت خط کنتوری معرف تاوه قطبی درامتداد طولهای 50 و40 درجه شرقی همبستگی منفی(AO -) دارد.الگوي نوسان قطبي، تغييرات الگوهاي فشار،، دما، بارش،ارتفاع ژئوپتانسيل، جهت باد و ... را در دور ه هاي خاصي از سال را كنترل مي كند.فاز منفي AO نشان دهنده ي فشار بالاتر از معمول بر روي منطقه قطب شمال و كمتر از معمول در عرض هاي 45 درجه شمالي است. در طي اين شرايط كه به فاز سرد هم معروف است، موج هاي سرمايي، اروپا را فرا گرفته ولي شرايط خا ورميانه و جنوب اروپا و مديترانه، مرطوبتر از حد معمول خواهد بود.در حالي كه در فازهاي مثبت ، هواي مرطوبتر بر آلاسكا، اسكاتلند و اسكانديناوي و شرايط خشكتر در كاليفرنيا، اسپانيا و خاورميانه حاكم مي گردد.

وضعیت کنونی شاخص دور پیوندی AO                   

مدل 1پیش بینی روند شاخص AO در آینده:   
           

مدل 2 پیش بینی روند شاخص AO در آینده:                 نوسان اطلس شمالی در واقع نماينده تغييرات بادهای غربی درتراز میانی و بالایی جو بر روی اطلس شمالی  در فاصله مدار 40 تا 60 درجه است.شاخص نوسانات اطلس شمالی بر پایه اختلاف فشار نرمال شده سطح دریا (P) بین منطقه جنب حاره و کم فشار جنب قطبی ایسلند است:NAO= P(A) - P(I)فاز منفي NAO معرف تغییرات منفي ارتفاع ژئوپتانسيل و فشار در عرضهاي شمالي اقيانوس اطلس شمالي وتغییرات مثبت ارتفاع ژئوپتانسيل و فشار در ميانة اطلس شمالي، شرق ايالات متحده و غرب اروپاست. در فاز مثبت عكس اين وضعيت رخ مي‎دهد. هر دو فاز مثبت و منفي NAO با تغييرات شدت و موقعيت رودباد اطلس شمالي و مسيرهاي بارشي در سراسر اقيانوس اطلس همراه است. فازهاي مثبت NAO باتغییرات مثبت دما در شرق ايالات متحده و شمال اروپا و تغییرات منفي دما در گرينلند و گاه جنوب اروپا و خاورميانه همراه است. فاز مثبت با تغییرات مثبت بارش در شمال اروپا و اسكانديناوي و تغییرات منفي بارش در جنوب و مركز اروپا همراه است.
NAO منفی = تضعیف پرفشار آزور و کم فشار ایسلند و گرم شدن آبهای شرق اقیانوس اطلس شمالی ومقادیر شاخص نوسان اطلس شمالی منفی معرف جابجایی مسیر سیکلون های با منشاء اقیانوس اطلس به سمت جنوب اروپا و خاورمیانه می باشد.

NAOمثبت = تقویت پرفشار آزور و کم فشار ایسلند وسرد شدن آبهای شرق اقیانوس اطلس شمالیNAO مثبت باعث تقویت جریانات مداری و کاهش بارش در خاورمیانه و ایران می شود.

وضعیت کنونی NAO:                


..........................................................................................................................


پیش بینی روند شاخص NAO در آینده:   

              

   
.............................................................................................................................


نوسان دو قطبی اقیانوس هند یک پدیده اقیانوسی - اتمسفری در اقیانوس هند می باشد. وقتي دمای سطح آب اقیانوس در شرق  اقیانوس هند در منطقه استوا سردتر از معمول و دمای سطح آب در غرب اقیانوس هند در استوا گرم تراز نرمال باشد، شاخص دو قطبی اقیانوس هند در فاز مثبت قرار دارد.در فاز مثبت IOD ، بادها در لایه زیرین شرقی خواهد بود و فرارفت رطوبت به سمت غرب اقیانوس هند انجام می شود. در این هنگام بارش ها در غرب این ناحیه شامل شرق آفریقا ، بخش های از ایران افزایش می یابد. 


وضعیت کنونی شاخص IOD :    

              
              پیش بینی روند شاخص IOD :                  بر طبق تحقيقات به عمل اومده، فعاليت شاخص MJO در بارش هاي كشور تاثير گذاراست. اين تاثير گذاري در فصول سرد (نوامبر تا مارس) بيشتر از فصل گرم (مي تا سپتامبر) است.
تذکر:فاز مثبت نوسان مادون و جولیان زمانی است که فعالیتهای همرفتی برروی شرق اقیانوس هند و قاره دریایی زیاد باشد .و طبیعتا با افزایش فعلیتهای همرفتی و همگرایی بادها در شرق اقیانوس هند . بدلیل عدم جریانهای شرقی بطرف غرب اقیانوس هند فاز مثبت مادون وجولیان با کاهش بارش برروی خوزستانهمبستگی دارد. ولی در فاز منفی بدلیل از بین رفتن همرفت و همگرایی در شرق اقیانوس هند و قاره دریایی بعلت برقراری جریانهای شرقی اقیانوس هند بطرف غرب اقیانوس هند  با افزایش بارش برروی خوزستان همبستگی منفی دارد. چون این بادهای شرقی آبهای گرم  و پر انرژی را بطرف غرب اقیانوس هند هدایت می کنند.و شرایط رطوبتی مناسب برای بارشهای استان خوزستان را فراهم می کنند. وضعیت و موقعیت کنونی پدیده همرفتی مادون و جولیان:

         
                        


نقشه وضعیت تابشهای فروسرخ زمین و نوسانات آن 
    


[ سه شنبه یازدهم تیر 1392 ] [ 21:37 ] [ رحمن پرنو ]
با توجه به اینکه توپوگرافی سطح زمین برروی مراکز فشاری و جبهه های هوا و میدان باد هوا تاثیر گذار می باشند. بنابر این شناختن توپوگرافی سطح زمین و مناطق پست و مرتفع لازم و ضروری می باشد . لذا نقشه توپوگرافی سطح زمین خاور میانه و آسیای مرکزی و شرق آسیا در زیر قابل مشاهده می باشد.


[ سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1392 ] [ 20:4 ] [ رحمن پرنو ]

مطابق با نقشه های تراز میانی و سطح زمین با فعال شدن پرارتفاع جنب حاره ای در تراز میانی جو و کشیده شدن زبانه آن بر روی خاورمیانه و ایران و گسترش زبانه پرفشار جنب حاره ای در شمال و شمالغرب ایران و فعال شدن کمفشار مانسون هند و گسترش زبانه آن تا شمال عراق و ایجاد شیب فشاری بین پرفشار در شمال کشور و زبانه کمفشار مانسون هند در جنوب و ایجاد جریانهای مستقیم باد فصلی شمالی تابستانه برروی عراق و عربستان و کویت و غرب ایران و دشت خوزستان که مهمترین پیامدش ایجاد متناوب توفانهای گردوخاک در طی روزها بخصوص در بعداز ظهرها می باشد. ولی علایرغم حاکم بودن الگوی تابستانه برروی ایران و خوزستان بدلیل وزش باد شمالی و گردوخاک مقداری از دما کاهش می یابد .و انتظار داریم با پایدار بودن این الگوی تابستان تا اواخر تیرماه این وضعیت ادامه داشته باشد و گاهی بدلیل تضعیف پرفشار در شمال کشور این شیب فشار کم می شود .و لی کماکان الگوی غالب طی دو ماه آینده همین وضعیت می باشد. در روزهای آینده افزایش دما و شدت بادهای شمالی و کاهش فشار بیشتر در استان خوزستان و رخداد پدیده گردوخاک بیشتر چشمگیر خواهد بود.

تراز 500هکتوپاسکال:
تراز سطح زمین:


[ چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1392 ] [ 0:47 ] [ رحمن پرنو ]

نقشه های پیش بینی هواشناسی از تشکیل یک توفان حاره ای در اقیانوس هند و مهاجرت تدریجی آن به عرضهای بالاتر و استقرار در سواحل کشور عمان و یمن در جنوب عربستان خبر می دهند.این توفانهای دریایی در اقیانوس هند به سیکلون معروفند. در حال حاضر در سواحل کشور عمان قرار گرفته است.و با توجه به نقشه های هواشناسی انتظار داریم تا اوایل هفته آینده در همین موقعیت باقی بماند. سپس با حرکت تدریجی خود درکنار سواحل کشور عمان به دریای عمان وارد شده و با گذر از ساحل شرقی کشور عمان وارد قسمت جنوبی صحرای عربستان شود . از آنجاییکه این توفانها انرژی خود را از گرما و رطوبت دریا می گیرند . بمحض ورود به خشکی واز دست دادن انرژی خود ضعیف شده و ازبین می روند. لذا این توفان هم قاعدتا پس از عبور مسیر مشخص شده برروی صحرای جنوبی عربستان از بین خواهد رفت. قابل توجه است درصورت عدم تغییر مسیر احتمالی و تداوم فعالیت این توفان طی روزهای آینده از امروز سه شنبه تا پایان هفته آینده پس از طی مسیر مشخص شده شاهد بارشهایی در سواحل کشور عمان و بحرین وقطر و امارات متحده عربی و حتی سواحل جنوشرقی ایران بویژه تنگه هرمز خواهیم بود. از ویژگیهای این سیکلون وجود رطوبت بسیار بالا و انرژی شناوری و جنبشی بسیار بالا و آب قابل بارش بسیار بالا می باشد.لذا بارشهای بسیار سنگین در منطقه های مذکور و مواج و توفانی شدن آب دریای عمان و جنوب خلیج فارس پیش بینی می شود. 


[ سه شنبه هفتم خرداد 1392 ] [ 19:51 ] [ رحمن پرنو ]
   ........   مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

هدف از ساخت این وبلاگ جمع آوری و ارائه مطالب و الگوها و مدلهای کاربردی هواشناسی برای علاقمندانی که پیش بینی وضع هوا را بصورت تخصصی دنبال می کنند.